Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vybudování a provoz Dětské skupiny – Slovankský kruh z.s. je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 4 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Naše hodnoty

Sounáležitost s přírodou a okolím, propojení s místním kulturním životem a budování vztahu k hodnotám.

Naše vize

Spokojené dítě hluboce propojené se sebou, se svou podstatou, podpora děti v jejich samostatnosti a kreativitě: zpěvem, tancem, výtvarným ztvárněním, hrou na hudební nástroj.

Náš cíl

Zajistit prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a spokojeně, přizpůsobení denního režimu rytmu života dětí, formování k úctě a respektování druhých.

více o školce

Čím je školka Laděnka výjimečná?

Školka Laděnka má metodologický plán založený na principech přírodních zákonů, folklóru, slovanské kultury a tradic našeho národa. Moudrost našich předků je přizpůsobena pro ty nejmenší a je předávána prostřednictvím vyprávění příběhů, malování, zpívání, tance, výtvarné výchovy a oslav významných událostí a svátků, procházek do přírody a her venku. Děti se tak seznámí s postavami jako jsou vodník, rusalka, krakonoš či lesní muž a poznají přírodní jevy, které naši předkové vnímali a na jejich počet pořádali jednotlivé oslavy, od slunovratu, přes rovnodennost, hody, dušičky, svatomartinské noci, příchodu zimy, hromnic, velikonoc, májových oslav, až po svatojánskou noc. Děti se také seznámí s příběhy starých českých pověstí – O Krokovi, o Libuši, o Dívčí válce či o Přemyslovi. Školka nabízí unikátní příležitost předávat dětem kořeny naší kultury a rozvíjet jejich měkké dovednosti.

Školka Laděnka je v registru dětských skupin pod MPSV a nabízí i návazný program pro rodiče propojený s událostmi Slovanského kruhu.

Náš tým

O vaše děti se ve školce laděnka starají

Naši partneři

Společnosti se kterými spolupracujeme, a kteří nám pomohli s realizací projektu.

Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vybudování a provoz Dětské skupiny – Slovankský kruh z.s. je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 4 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Co se u nás děje

Aktuality z dění ve školce i mimo ni.

Dušičky v laděnce

Listopad 4th, 2018|

Zveme vás a vaše školkové ratolesti ke společné otevřené oslavě svátku Dušiček. Náplní bude hravé uctění našich předků formou tvoření, zpíváním a malou společnou svačinou-hostinou z toho, co kdo přinese 🙂

všechny aktuality

Dejte vašemu dítěti to nejlepší

Rádi byste dopřáli vašemu dítěti výchovu založenou na ctění slovanských tradic a hodnot?

kontaktujte nás