Co nabízíme?

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje“

Dětem

Hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst, možnost identity a perspektivy. Přizpůsobovat denní činnosti věkovému složení dětí a aktuálním okolnostem (počasí, koncentrace a pozornost, aktuální témata, dostatek času na dokončení činností, individuální potřeby pohybu nebo relaxace dítěte.

Rodičům

Nabízíme příjemnou a přátelskou atmosféru v prostoru Laděnky, zajímavé kurzy primárně pořádané pro rodiče, ale i širší veřejnost vycházející z potřeb pochopení dětského světa. Možnost zapojení do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu dětské skupiny, pozvánky na události pořádané Slovanským kruhem z.s.

Průvodkyním a průvodcům

Týmovou spolupráci, pocit seberealizace a uplatnění, každý průvodce týmu je něčím jedinečný a má prostor rozvíjet své osobité nadání, dostatek prostoru pro iniciativu a tvořivost. Volnost a svoboda všech zainteresovaných je vyvážena nezbytnou mírou odpovědnosti.

Jak ve školce Laděnka s dětmi pracujeme?

Naše práce je konzultována s Národním ústavem lidové kultury
ve Strážnici, s použitím jejich metodiky.

V naší školce Laděnce budeme přinášet moudrost našich předků přizpůsobenou pro podmínky těch nejmenších. Našim cílem je přiblížit těm nejmenším svět, který vychází z přírodních zákonů, kultury, spirituality a historie našeho národa. Po dlouhých dekádách potlačování domorodých tradic u nás přišla doba, kdy můžeme celkem svobodně začít s obnovou původních tradičních hodnot našeho etnika. Tedá hurá do práce, obnova našich kořenů začíná.

Naše metodika bude založena na těchto základech:

Kolo ročních svátků

Celý rok je cyklus mnoha událostí, který se periodicky opakuje.

Jednotlivé části v přírodě se dají vnímat jako přírodní jevy, které také naši předkové vnímali a na jejich počest dělali jednotlivé oslavy. Tyto jevy pak byly spojeny s jednotlivými božstvy Slovanů a tak byly personifikovány a dal se k nim najít bližší lidský vztah.

A to je pro naše nejmenší klíčové, přes tyto bytosti, nebo přes samotné jevy budeme moci k těmto přírodním jevům děti přivést a tak začít budovat zdravý vztah s přírodou a etnickou sounáležitostí.

Rodiče dětí ve školce budou každý měsíc obeznámeni s plánem prací a akcí Laděnky.

Neperiodické svátky, události

Zoubková víla

Práce s bytostmi ze známých pohádek

Budeme je používat k tématům, obdobím a cyklům..

Sudičky a Mokoš, Rusalky, Vodník, Bludičky, Divoženky, Díví mužíci, Permoníci, Divousové, Krakonoš, Lesní muž, Hospodáříček, Víly, Dědkové a báby

Práce se živly

Oheň a Semargl, Svarožic

Země a Matka země, Mokoš

Voda – studánky, jezera, řeky, moře – bohyně Dana, Rusalky u studánek

Vzduch – vítr – Stribog, Meluzína, vzduch a zvuk – písně, hudební nástroje

Práce s ročními obdobími

Jaro – Vesna, Lejla, Jarovít – klíčení semínek, tvorba pupenů a první lístky na stromech, sněženky a první květy

Léto – Živa, Lada – Perun

Jídelníček školky Laděnky

Dovážíme pro děti vyváženou stravu včetně svačin.
Vedeme děti k samostatnosti. Dítě si samo připraví talířek a hrneček.

Naše zahrada

Máme zahradu, kterou plánujeme využívat po celý rok. Nachází se za prostory naší školky a je od našich sousedů ze tří stran obklopena vysokou zdí, což zajišťuje soukromí a klid po děti. Dominantou zahrady je vzrostlý Ořešák královský, který v letních dnech poskytuje stín a ochranu pro děti a na podzim nám nadělí krásné a chutné vlašské ořechy a pro tvořivou činnost jejich skořápky. Součástí zahrady je pro dětské dovádění k dispozici prostorné pískoviště a pro letní měsíce funkční studna. Plánujeme v rohu zahrady zřídit ohniště a na opačné slunné straně s dětmi vytvořit záhonky, kde se budou starat o zeleninu a květiny.

Prostoru a plánů máme dost, chtěli bychom vytvořit také hmyzí domeček a další zahradní prvky v přírodním stylu. Těšíme se,. že budeme tvořit zahradu společně s dětmi a budeme tak společně objevovat a pozorovat celoroční chod přírody.

Věděli jste, že Ořešák královský se kromě plodů jader používá k léčebným účelům a slupky ořechů se dají použít jako barvivo? A že odpuzuje klíšťata a komáry? A jeho majestátní energie působí příjemně a uklidňujícím dojmem?

Ceny školného

4.500 Kč/ měsíčně (možné i jednotlivé dny), platby do 20. v měsíci.
Dovážka stravování v jednání.

Adaptační program

Před nástupem do školky probíhá adaptační program:
1 dopolední návštěva s rodiči, 2 dopoledne strávené ve školce bez rodičů. Adaptační program je podmínkou před nástupem do školky. Cena je 1000Kč.
Během této doby je potřeba si vyřídit všechny administrativní papíry..naleznete v sekci Ke stažení.

Volná místa

Kapacita se nám plní. Nabízíme volné dny:
středy a pátky, ostatní dny po domluvě s paní ředitelkou.

Je možné využít jednorázové vstupy do školky na celý den v hodnotě 450 Kč.

Počet dní Cena v Kč Počet půl dní (půl den = 4 hodiny) Cena v Kč
5 dní v týdnu 4500 5 půl dní 2600
4 dny v týdnu 3800 4 půl dny 2400
3 dny v týdnu 3000 3 půl dny 2200
2 dny v týdnu 2100 2 půl dny 2000
1 den v týdnu 1500

Foto galerie z naší školky

Ve školce nás navštívil fotograf Petr Hoffelner. Velice děkujeme za krásné fotky.

Dokumenty ke stažení

Dejte vašemu dítěti to nejlepší

Rádi byste dopřáli vašemu dítěti výchovu založenou na ctění slovanských tradic a hodnot?

kontaktujte nás